تصویر نیلوفر علوی مشاور محکینو

تماس سریع

نیلوفر علوی

مشاوره محکینو

تجربه و فعالیت

🟣 کارشناسی میکروبیولوژی دانشگاه تهران
🟣 ۲ سال سابقه کار مشاوره
🟣 مشاور قبولی های معماری ، هوشبری و…