تصویر نگین مهدی نژاد مشاور محکینو

تماس سریع

نگین مهدی نژاد

مشاور محکینو

تجربه و فعالیت

🟣 کارشناسی مامایی

🟣 ۳ سال سابقه کار مشاوره و پشتیبان آموزشی

🟣 مشاور رتبه های برتر‌کنکور

🟣 مشاور آموزشی مدارس