تصویر مهدی محمدی مشاور ارشد محکینو

تماس سریع

مهدی محمدی

مشاور محکینو

تجربه و فعالیت

🟣 دبیر درس عربی و دینی
🟣 ۵ سال سابقه کار در مشاوره
🟣 مشاور رتبه های ۲۳۰ ، ۷۰۸ ، ۱۲۰۹ و…