پریسا امیریان

 • 5 شهریور 1402
 • admin
دانشجوی کارشناسی مامایی گیلان رتبه سوم المپیاد ۱ سال سابقه کار مشاوره مشاور رتبه های ۱۶۳ ، ۲۰۰۰ و…

پریا قربان نیا

 • 30 مرداد 1402
 • admin
کارشناسی علوم مهندسی دانشگاه گیلان ۲ سال سابقه کار مشاوره و پشتیبان آموزشی مشاور رتبه های برتر‌کنکور

نگین مهدی نژاد

 • 30 مرداد 1402
 • admin
کارشناسی مامایی ۳ سال سابقه کار مشاوره و پشتیبان آموزشی مشاور رتبه های برتر‌کنکور مشاور آموزشی مدارس

پوریا شهورپور

 • 16 آذر 1401
 • admin
کارشناسی کامپیوتر دانشگاه گیلان مدرس و مشاور تحصیلی ۳ سال سابقه کار مشاوره مشاور رتبه های 312 ، 875 ، 1500 و…

مهدی محمدی

 • 16 آذر 1401
 • admin
🟣 دبیر درس عربی و دینی 🟣 ۵ سال سابقه کار در مشاوره 🟣 مشاور رتبه های ۲۳۰ ، ۷۰۸ ، ۱۲۰۹ و…

نیلوفر علوی

 • 14 آذر 1401
 • admin
کارشناسی میکروبیولوژی دانشگاه تهران ۲ سال سابقه کار مشاوره مشاور قبولی های معماری ، هوشبری و…