مدارس ابتدایی مناطق ۱ تا ۵ تهران غیرحضوری شد آموزش‌وپرورش: به دلیل بارش شدید برف، مدارس ابتدایی مناطق ۱ تا ۵ تهران امروز چهارشنبه (۲۶ بهمن‌ماه) غیرحضوری شد. همچنین تمام...